Słodycze reklamowe

Słodycze reklamowe

Współczesny marketing wymaga od firm niebanalnego podejścia do kwestii reklamy. Dlatego też wiele firm, szczególnie o znacznym, najczęściej ogólnokrajowym zasięgu, podejmuje działania wykraczające poza standardowe ramy. Wśród działań tego rodzaju wymienić można produkcję gadżetów reklamowych. Coraz więcej przedsiębiorstw stosuje tego rodzaju narzędzia w kampaniach reklamowych. Ciekawym faktem jest to, że gadżety te są produkowane przez firmy działające w zupełnie innych branżach. Na przykład słodycze służące celom reklamowym są produkowane przez sieci telefonii komórkowej.

Rzecz jasna firmy takie jak wspomniane sieci telefonii komórkowej, nie produkują owych gadżetów samodzielnie, lecz zamawiają je w wyspecjalizowanych punktach. Np. słodycze reklamowe są zamawiane w cukierniach. Nie zmienia to jednak faktu, że na opakowaniach takich słodyczy widnieje logo i pozostała symbolika finalnego emitenta, tzn. w tym przypadku sieci telefonii komórkowej.

Przykład ten jest jednym z wielu. Podobnie słodycze reklamowe mogą być zamawiane i następnie emitowane przez wiele innych firm, zupełnie nie związanych z branżą spożywczą. Jako przykład podać można banki, ubezpieczalnie, itp.

Celem emisji tego rodzaju gadżetów, w tym wypadku słodyczy, jest przyciąganie uwagi klientów, jak wspomniano, w sposób oryginalny. Nie da się ukryć, że słodycze reklamowe dystrybuowane przez firmy spoza branży przyciągają uwagę, ponieważ są zjawiskiem nietypowym, ponadto też stanowią bardzo miły podarunek dla potencjalnych klientów. Podarunek, ponieważ gadżety najczęściej są rozdawane wśród klientów, bądź wśród ogółu społeczeństwa. Wszystko zależy od strategii.

Producentem jest, jak również wspomniano, cukiernia. Działa ona w porozumieniu z firmą, która ostatecznie ma owe gadżety (słodycze) emitować. Porozumienie takie jest korzystne dla obu stron, ponieważ zakłada znaczne zyski. Szczególnie dla cukierni jest to opłacalne, ponieważ pomaga im osiągać znaczne dochody. Stąd też rosnąca popularność takiego rozwiązania.