Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne są wymogiem i obowiązkiem przedsiębiorcy. Musi mieć je coraz więcej osób. Należy zatem albo samodzielnie śledzić tę sytuację, albo zadbać o to, by księgowa pracująca dla danej firmy zadbała o monitorowanie przepisów dotyczących kas fiskalnych w danej firmie. Ona wie jak zrobić to w sposób optymalny oraz nie przeoczyć najważniejszych zmian i modyfikacji przepisów. Od 2013 roku zmieniły się limity warunkujące obowiązek posiadania kas fiskalnych. W 2013 roku zmniejszył się do 20.000,- zł limit operacji finansowych, powyżej którego należy bezwzględnie mieć kasę rejestrującą.

Zapisano to w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie obowiązuje w latach 2013 i 2014. Przepisów jest coraz więcej, w 2013 roku pojawiły się kolejne rozporządzenia warunkujące korzystanie z kas fiskalnych.

Od samego początku kasę fiskalną muszą mieć osoby zajmujące się takimi działaniami gospodarczymi, jak dostawy gazu płynnego, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, części przyczep i naczep, sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, precjozów z metali szlachetnych, płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, kaset video, paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych. Również usługi pasażerskie, przewóz osób taksówkami również od samego początku muszą być rejestrowane na kasach fiskalnych.

Osoby i firmy, które w roku 2013 i 2014 nie miały limitu obrotów 20 tysięcy rocznie nie muszą kupować kasy fiskalnej. Podsumowując, Kasy fiskalne są niezbędne, trzeba mieć je wtedy, gdy przepisy taki obowiązek narzucają, a także na bieżąco trzeba śledzić przepisy obowiązujące w danym roku. Kasy fiskalne należy kupić, zalegalizować je, zamawiać ich przeglądy i starać się o zachowanie wysokiej jakości kas. Gdy dana kasa fiskalna zakończy życie, należy zakupić nową, a najlepiej mieć w rezerwie kasę zapasową, aby nie być zmuszonym do przestojów w prowadzonej działalności. Kasy fiskalne zatem można kupić nieco później, gdy firma się rozwinie.