Współczesny marketing wymaga od firm niebanalnego podejścia do kwestii reklamy. Dlatego też wiele firm, szczególnie o znacznym, najczęściej ogólnokrajowym zasięgu, podejmuje działania wykraczające poza standardowe ramy. Wśród działań tego rodzaju wymienić można produkcję gadżetów...

Więcej