Kasa fiskalna dla lekarza

Kasa fiskalna dla lekarza

Przepisy dotyczące płacenia podatku od towarów i usług obowiązują już wiele lat i na pewno wszyscy przedsiębiorcy przyzwyczaili się do konieczności rozliczania się z fiskusem wówczas, gdy działalność polega na sprzedaży produktów i usług. Dodatkowo, gdy sprzedaż odbywa się dla osób prywatnych i rolników ryczałtowych, przedsiębiorca zmuszony jest do prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Do końca bieżącego roku z obowiązku posiadania i stosowania kasy fiskalnej zwolnieni byli między innymi lekarze, którzy mogli rozliczać swoją działalność bez urządzeń rejestrujących.

Rewolucja w przepisach podatkowych

Prawdziwa rewolucja podatkowa nastąpi na przełomie 2014 i 2015 roku. Właśnie w tym czasie straci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). W miejsce uchylonego przepisu wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które zdecydowanie zmniejszy wykaz przedsiębiorców, którzy nie będą już mogli nadal korzystać ze zwolnienia od konieczności prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem właściwego urządzenia fiskalnego. Wśród tych przedsiębiorców znaleźli się tym razem między innymi lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą.

Niezbędna kasa fiskalna dla lekarza

Jak wyżej wspomniano, z początkiem nowego roku 2015 obowiązek posiadania kasy fiskalnej rozszerzy się również na wszystkich lekarzy, którzy świadczą usługi medyczne w swoich prywatnych gabinetach. Zgodnie z nowymi przepisami zostaną oni bowiem zaliczeni do grupy przedsiębiorców świadczących usługi osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. W myśl tej zasady kasa fiskalna dla lekarza znajdzie się w każdym prywatnym gabinecie lekarskim i stomatologicznym, a pacjent po zakończonej wizycie lekarskiej lub wykonanym zabiegu medycznym otrzyma standardowy paragon fiskalny lub fakturę.

Obowiązkowa kasa fiskalna dla lekarza to jednak tylko niewielki wycinek przepisów zmniejszających katalog przedsiębiorców zobowiązanych do zakupu urządzeń rejestrujących. Oprócz lekarzy ten obowiązek dotknie również prawników, mechaników samochodowych, fryzjerów a nawet kosmetyczki.