Balony reklamowe

Balony reklamowe

W dzisiejszych czasach odpowiednia reklama jest jednym z najistotniejszych elementów prowadzenia biznesu. Dotyczy to szczególnie większych firm o zasięgu ogólnokrajowym lub przynajmniej regionalnym, lecz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również instytucje publiczne, także są zmuszone prowadzić działania o charakterze marketingowym. Działania takie mogą przybierać bardzo różną formę i zakres. Jeśli chodzi o firmy ogólnokrajowe, popularna jest reklama w telewizji. Cechuje się ona przede wszystkim masowością, która w ich przypadku jest bardzo ważna. Czy jednak reklama w telewizji jest skuteczniejsza niż np. dystrybucja gadżetów reklamowych?

Balony reklamowe, jako przykład popularnych gadżetów, są odpowiedzią na reklamę telewizyjną. Ich zaletą są niskie koszty produkcji i dystrybucji. Z kosztami, jak wiadomo, każda firma musi się liczyć. Dlatego też w tym miejscu należy przyznać plus dla balonów – cena reklamy telewizyjnej jest nieporównanie większa na każdym etapie: przygotowania, produkcji oraz emisji takich reklam.

Rzecz jasna poza kosztami liczy się efektywność, tzn. stosunek poniesionych koszów do zysków z takiej kampanii. Jeśli stosunek ten jest dodatni, kampania oraz reklama telewizyjna były opłacalne. Jednakże nie w każdym przypadku firma może pozwolić sobie na duże początkowe koszty. Dlatego reklama telewizyjna nie jest przeznaczona dla każdego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o balony reklamowe, ich koszty są na tyle niskie, że większość firm o zasięgu co najmniej regionalnym jest w stanie sobie na nie pozwolić. Natomiast bilans ich stosowania (produkcji i dystrybucji) jest zwykle dodatni, tzn. koszty są niższe niż zyski.

Trzecim czynnikiem jest wspomniana na początku masowość. Reklama telewizyjna charakteryzuje się największym stopniem masowości, dlatego, jeśli firma pragnie zareklamować się w całym kraju, jest to forma reklamy niezastąpiona i jest głównym elementem kampanii reklamowej. Żadne inne narzędzia marketingowe nie są w stanie zapewnić dotarcia do tak wielkiej liczby klientów jak reklama w telewizji.

Jak zatem widać, jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy balony reklamowe (lub inne gadżety) są bardziej opłacalne niż reklama w telewizji jest trudne, ponieważ zależy od sytuacji i celów konkretnej firmy.